Bestyrelse

Bestyrelse

Formand

Jayne Davia - have 65

Næstformand

Anja Jacobsen  - have 102

Kasserer

Flemming Pedersen - have 85

Bestyrelsesmedlemmer

Kisten Olsen - Have 104

Helle Vang Haagensen - Have 121

Bestyrelsessuppleanter

Carsten Damgaard - Have 68

Rikko Jensen - have 94

Revisorer

Reneé Marie Rasmussen - Have 96

Kim Thorsen - Have 63

Revisorsuppleant

Michael Stridsen - Have 98